NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl

Kernteam & Bureau Erkenningen

De AOC Raad beschikt over een klein kernteam voor ondersteuning van het Bestuur, de Ledenvergadering en Bureau Erkenningen

De standplaats voor het kernteam is gebouw Plus Ultra op de campus van Wageningen Universiteit. Hier vinden ook de meeste bijeenkomsten plaats. 

Het kernteam bestaat uit de volgende mensen:  

Hilda Weges
Projectmanager AOC Raad
E-mail: hilda.weges@aocraad.nl
Twitter: @HildaWeges
Is aanspreekpunt voor het Netwerk Groene Groei en coördineert cursus.groenonderwijs.nl. Is functionaris gegevensbescherming voor Bureau Erkenningen.
 
Mirjam Kuggeleijn
Voorlichter & communicatieadviseur
E-mail: mirjam.kuggeleijn@aocraad.nl
Twitter: @mkuggeleijn
Doet vanuit Bindt Communicatie de externe communicatie voor de AOC Raad. Behartigt de belangen voor het imago van het AOC onderwijs, is woordvoerder voor de pers en is eindredacteur van groenonderwijs.nl.
 
Christien Dohmen
Beleidsadviseur voor de bedrijfstak Voedsel, Groen en Gastvrijheid
E-mail: c.dohmen@mboraad.nl
Ondersteunt de belangenbehartiging en projecten voor en met het mbo-groen. Werkt bij de MBO Raad.
 
Edith Diepeveen
Beleidsadviseur vmbo
E-mail: edith.diepeveen@aocraad.nl
Houdt zich bezig met alle ontwikkelingen en belangenbehartiging in het vmbo-groen. Is gedetacheerd vanuit Wellantcollege.
 
Antoon de Groot
Coördinator Bureau erkenningen
E-mail: antoon.degroot@aocraad.nl
Is de voorman Bureau Erkenningen. Coördineert zaken rondom het AOC Keurmerk en het platform cursuscoördinatoren.
 
Marleen Jacobs
Bureaumanager
E-mail: marleen.jacobs@aocraad.nl
Ondersteunt het bestuur en de ledenvergadering. Coördineert de agenda's en ondersteunt de beleidsadviseurs. 
 
Monique Houthuizen
Medewerker secretariaat
E-mail: monique.houthuijzen@aocraad.nl
Ondersteunt Antoon de Groot bij alle administratieve zaken die betrekking hebben op Bureau Erkenningen en AOC Keurmerk.