NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl

Bestuur - Ledenvergadering

De unieke groene belangen van het AOC onderwijs worden in de diverse gremia behartigd door leden van de AOC Raad. Zij werken hierbij nauw samen met de andere onderwijsraden, ministeries en overige stakeholders. Voor belangrijke thema's zijn bestuurlijke portefeuillehouders aangewezen.

De formele overlegstructuren van de AOC Raad worden gevormd door het Bestuur en de Ledenvergadering. In de Ledenvergadering vindt besluitvorming plaats. Deze wordt gevormd door leden van de Colleges van Bestuur van de AOC's, de directeur van het Prinsentuin College, de directeur groene beroepsopleidingen van Landstede en een bestuurslid van de Vereniging Buitengewoon Groen.

De Ledenvergadering wordt geadviseerd door een aantal netwerken en onderwijsclusters, gevormd door directeuren en stafmedewerkers van de AOC's. 

De AOC Raad heeft een kantoor in het Gebouw Plus Ultra op de campus in Wageningen. In Gebouw Plus Ultra vinden ook de meeste bijeenkomsten plaats. Kijk hier voor de routebeschrijving.

De Raad wordt ondersteund door een klein kernteam.

Bestuur

Rien van Tilburg
Voorzitter AOC Raad
Voorzitter College van Bestuur Clusius College

E-mail: r.vantilburg@clusius.nl
Clusius College, Drechterwaard 10, 1824 EX  Alkmaar
T: 072 5147666
 
René van Kuilenburg
Bestuurslid AOC Raad, bestuurlijke portefeuillehouder Cursus- & Contractonderwijs,
bestuurlijke portefeuillehouder Bureau Erkenningen
Lid College van Bestuur Zone.college

E-mail: skolenbrander@zone.college
AOC De Groene Welle, Postbus 552, 8000 AN Zwolle
T: 038 4671120
 

Ledenvergadering

Bastiaan Pellikaan
Voorzitter College van Bestuur Aeres Groep
E-mail: b.m.p.pellikaan@aeres.nl
Aeres Groep, Postbus 245, 6710 BE Ede
T: 0318 675643
 
 Rien Komen
Vicevoorzitter Aeres Groep
E-mail: info@aeres.nl
Aeres Groep, Postbus 245, 6710 BE Ede
T: 0318 675643
 
Willem Huiskamp
Voorzitter College van Bestuur Zone.college
E-mail: whuiskamp@zone.college
AOC Oost, Postbus 190, 7240 AD LOCHEM
T: 088 2620282
 
Jan-Pieter Janssen
Voorzitter College van Bestuur Citaverde College
E-mail: j.p.janssen@citaverde.nl
Citaverde College, Postbus 569, 6040 AN Roermond
T: 0475 389160
 
Ans Christophe
Lid College van Bestuur Citaverde College
E-mail: a.christophe@citaverde.nl
Citaverde College, Postbus 569, 6040 AN Roermond,
T: 0475 389160
 
Gerard Oud
Bestuurlijke portefeuillehouder AOC Raad Mbo-groen
Lid College van Bestuur van Clusius College

E-mail: g.oud@clusius.nl
Clusius College, Drechterwaard 10, 1824 EX  Alkmaar
T: 072 5147666
 
Titia Bredée
Voorzitter College van Bestuur Helicon Opleidingen
E-mail: info@helicon.nl
Helicon Opleidingen, Postbus 2411, 5202 CK, s'Hertogenbosch
T: 088 435 42 00
 
Gijs de Bont
Lid College van Bestuur Helicon Opleidingen, waarnemend voorzitter
E-mail: g.debont@helicon.nl
Helicon Opleidingen, Postbus 2411, 5202 CK, s'Hertogenbosch
T: 088 435 42 00
 
Gerrard Vinke
Directeur Groene Beroepsopleidingen Landstede
E-mail: gvinke@landstede.nl
Landstede, Zwolsestraat 63a, 8100 AE Raalte
T: 088 8508200
 
Gert Kant
Voorzitter College van Bestuur Lentiz Onderwijsgroep
E-mail: jdon@lentiz.nl
Lentiz Onderwijsgroep, Postbus 3040, 3130 CA Vlaardingen
T: 010 434 99 25
 
Rick van Dam
Lid College van Bestuur Lentiz Onderwijsgroep
E-mail: jdon@lentiz.nl
Lentiz Onderwijsgroep, Postbus 3040, 3130 CA Vlaardingen
T: 010 434 99 25
 
Ilona Dulfer-Kooijman
Voorzitter College van Bestuur Nordwin College
E-mail: i.dulfer-kooijman@nordwincollege.nl
Nordwin College, Postbus 675, 8901 BL Leeuwarden
T: 058 2534000
 
Emmy Bakker
Directeur Prinsentuin College en Cingel College (onderdeel ROC West-Brabant)
E-mail: e.bakker@rocwb.nl
Prinsentuin College, Postbus 6956, 4802 HZ Breda
T: 076 5723900
 
Astrid Berendsen
Bestuurlijk portefeuillehouder AOC Raad Leven Lang Ontwikkelen
Voorzitter College van Bestuur Terra

E-mail: a.berendsen@onderwijsgroepnoord.nl
Terra, Postbus 17, 9700 AA Groningen
T: 050 5292916
 
Ton Wennink
Bestuurlijk portefeuillehouder AOC Raad vmbo-groen
Lid College van Bestuur Terra

E-mail: t.wennink@onderwijsgroepnoord.nl
Terra, Postbus 17, 9700 AA Groningen
T: 050 5292916
 
Clasien Grootendorst
Bestuurslid Vereniging Buitengewoon Groen
E-mail: secr.vlh@vanlodenstein.nl
T: 033-2541511
 
Annemarie Moons
Voorzitter College van Bestuur Wellantcollege
E-mail: jmp.moons@wellant.nl
Wellantcollege, Postbus 177, 3990 DD Houten
T: 030 6345251
 
Gabe van der Zee
Lid College van Bestuur Wellantcollege
Wellantcollege, Postbus 177, 3990 DD Houten
T: 030 6345251