NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
AOC Raad 19 september 2018

Subsidieregeling sterk techniekonderwijs gepubliceerd

Subsidieregeling sterk techniekonderwijs gepubliceerd

Deze week is de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 gepubliceerd. Daarin staan de kaders voor de regionale planvorming van Sterk Techniekonderwijs. Om aanspraak te maken op de subsidie is het voor de groene vmbo en mbo scholen van belang van begin af aan deel te nemen aan de gesprekken over de planvorming in de regio.

Deze maand heeft het bevoegd gezag van alle vmbo-scholen geld voor planvorming ontvangen. Dit gaat om € 50,- per bovenbouwleerling vmbo in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen voor 2018 en 2019. Voor leerlingen in de gemengde leerweg gaat het om de helft van dit bedrag. Met dit geld kunnen scholen samen met partners regionale plannen maken voor een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo in de regio.

De komende maanden organiseert het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs door het hele land provinciale werkbijeenkomsten voor vmbo-scholen, mbo-scholen, het bedrijfsleven en regionale overheden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond de regeling en de mogelijkheden tot ondersteuning vanuit het team Sterk Techniekonderwijs. 

Meer informatie over deze provinciale bijeenkomsten en de subsidieregeling is te vinden op de website van Sterk Techniekonderwijs:

Provinciale bijeenkomsten Sterk Techniekonderwijs

Kaders voor planvorming

Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023
 

Meer nieuws