NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl

Bekostiging

Vanaf 2016 is er een bezuiniging doorgevoerd voor het groene onderwijs van 55 miljoen euro. De groene scholen komen hierdoor in vergelijking met de andere beroepsopleidingen ernstig tekort. Gemiddeld is er voor een mbo-groen student 1000 euro per jaar minder bekostiging beschikbaar dan voor een een student in een vergelijkbare -niet-groene-opleiding. De AOC Raad heeft een actieve lobby hierover gevoerd.

In het huidige regeerakkoord van Rutte III staat dat de bekostiging van de AOC's ten opzichte van ROC's wordt gelijkgetrokken, door het groene onderwijs over te hevelen naar het ministerie van OCW. Hier kunt u de berichtgeving hierover volgen.