De AOC Raad is per 31 maart 2019 opgeheven.

Voor specifiek groene onderwijszaken ontmoet het groene (v)mbo
elkaar in het op samenwerking gerichte netwerk Connect Groen.

Logo Connect Groen