NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl

Bestuur - ledenvergadering

De unieke groene belangen van het AOC onderwijs worden behartigd door (netwerken van) leden van de AOC Raad. Zij werken hierbij nauw samen met de andere onderwijsraden, ministeries en overige stakeholders. Voor belangrijke thema's zijn bestuurlijke trekkers aangewezen.

De formele overlegstructuren van de AOC Raad worden gevormd door het bestuur en de ledenvergadering. In de ledenvergadering vindt besluitvorming plaats. Deze wordt gevormd door leden van de Colleges van Bestuur van de AOC's, de directeur van het Prinsentuin College, de directeur groene beroepsopleidingen van Landstede en een bestuurslid van de Vereniging Buitengewoon Groen.

De AOC Raad heeft een kantoor in het Gebouw Plus Ultra op de campus in Wageningen. In Gebouw Plus Ultra vinden ook de meeste bijeenkomsten plaats. Kijk hier voor de routebeschrijving.

De Raad wordt ondersteund door stafmedewerkers van de scholen en door een klein kernteam.

Bestuur

Rien van Tilburg
Voorzitter AOC Raad en bestuurlijke trekker vmbo-groen
College van Bestuur voorzitter van Clusius College

E-mail: r.vantilburg@clusius.nl
Clusius College, Voltastraat 1, 1817 DD Alkmaar
T: 072 5147666
 
Hans Jansen
Bestuurslid AOC Raad en bestuurlijke trekker bekostiging
Lid College van Bestuur Wellantcollege

E-mail: hwm.jansen@wellant.nl Wellantcollege, Postbus 177, 3990 DD Houten
T: 030 6345251
 
Ab Groen
Bestuurslid AOC Raad
Voorzitter College van Bestuur Helicon Opleidingen

E-mail: a.groen@helicon.nl Postbus 2411, 5202 CK, s'Hertogenbosch
tel.: 088 435 42 00
 

Ledenvergadering

Jan-Pieter Janssen
Voorzitter College van Bestuur Citaverde College
E-mail: j.p.janssen@citaverde.nl
Citaverde College, Postbus 569, 6040 AN Roermond,
T: 0475 389160
 
Gert Kant
Voorzitter College van Bestuur Lentiz Onderwijsgroep
E-mail: jdon@lentiz.nl
Lentiz Onderwijsgroep, Postbus 3040, 3130 CA Vlaardingen
 
Annemarie Moons
Voorzitter College van Bestuur Wellantcollege
E-mail: jmp.moons@wellant.nl Wellantcollege, Postbus 177, 3990 DD Houten
T: 030 6345251
 
René van Kuilenburg
Voorzitter College van Bestuur Groene Welle (per 1-9-2017)
E-mail: drent@groenewelle.nl
AOC De Groene Welle, Postbus 552, 8000 AN Zwolle
T: 038 4671120
 
Bastiaan Pellikaan (Groenhorst)
Voorzitter College van Bestuur Aeres Groep
E-mail: b.m.p.pellikaan@aeres.nl Aeres Groep, Postbus 245, 6710 BE Ede
T: 0318 675643
 
Willem Huiskamp
Voorzitter College van Bestuur AOC Oost
E-mail: whuiskamp@aoc-oost.nl
AOC Oost, Postbus 190, 7240 AD LOCHEM
T: 088- 2620282
 
Clasien Grootendorst
Bestuurslid Vereniging Buitengewoon Groen
E-mail: secr.vlh@vanlodenstein.nl
T: 033-2541511
 
Astrid Berendsen
Bestuurlijke trekker Leven Lang Ontwikkelen
Voorzitter College van Bestuur Terra

E-mail: A.Berendsen@onderwijsgroepnoord.nl Terra, Postbus 17, 9700 AA Groningen
T: 050-5292916
 
Ton Stierhout
Bestuurlijke trekker Diversiteit & Imago
Voorzitter College van Bestuur Nordwin College

E-mail: t.stierhout@nordwincollege.nl
Twitter: @TonStierhout Nordwin College, Postbus 675, 8901 BL Leeuwarden
T: 058 2534000
 
Koos Samsom
Voorzitter a.i. College van Bestuur Edudelta Onderwijsgroep
E-mail: k.samsom@edudelta.nl
Edudelta Onderwijsgroep, Postbus 451, 4460 AW Goes
T: 0113-246360
 
Emmy Bakker
Directeur Prinsentuin College en Cingel College (onderdeel ROC West-Brabant)
E-mail: e.bakker@rocwb.nl Prinsentuin College, Postbus 6956, 4802 HZ Breda
T: 076 5723900
 
Gerrard Vinke
Directeur Groene Beroepsopleidingen Landstede
E-mail: gvinke@landstede.nl Groene Beroepsopleidingen Landstede, Postbus 242, 8100 AE Raalte
T:
088 8508200