NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
Edudelta College 20 december 2017

Het Goese Lyceum zet groen vmbo Edudelta College voort

Het Goese Lyceum zet groen vmbo Edudelta College voort

De Colleges van Bestuur van Edudelta College en van Scholengroep Pontes hebben op 19 december een overeenkomst getekend voor overdracht van de het groene vmbo in Goes naar Het Goese Lyceum, locatie Bergweg per augustus 2018. Na de eerdere aankondiging en het uitspreken van de intentie tot overname is voortzetting van groen vmbo-onderwijs in Zeeland met deze ondertekening een vaststaand feit geworden.

Groen onderwijs is onlosmakelijk verbonden met Zeeland. De landbouw en andere groene sectoren zijn van groot belang voor de Zeeuwse economie en samenleving. De overdracht van de ‘groene’ onderwijsactiviteiten naar Het Goese Lyceum locatie Bergweg biedt kansen voor doorontwikkeling van het groene vmbo-onderwijs in Zeeland binnen de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo). Diverse onderwijsinstellingen en overheden hebben aangegeven daarbij te willen samenwerken met Pontes om die continuïteit en kwaliteit van het ‘groene’ vmbo-onderwijs in Zeeland te blijven realiseren. De provincie Zeeland faciliteert bijvoorbeeld de opzet van de "Groene Coalitie" waarin onderwijsinstellingen (HZ, Scalda en Pontes), ondernemers via ZLTO en Foodport Zeeland en verschillende overheden samenwerken. 

Mogelijkheden voor keuzevakken 
“Met de toevoeging van het groene profiel van Edudelta behouden we het Groene vmbo voor Zeeland en krijgen onze vmbo-leerlingen een nog breder aanbod bij hun profielkeuze dan we nu al hebben”, zegt Klaas Terlage, bestuurder van Scholengroep Pontes. “Ook biedt het Groene profiel hele interessante mogelijkheden voor de ontwikkeling van keuzevakken op het snijvlak van verschillende profielen. Leerlingen kunnen daarmee een nog gevarieerder programma bij ons gaan volgen.”
 

Meer nieuws