NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
Groen Kennisnet 19 september 2018 Extra geld voor Ontwikkelagenda Groen Onderwijs

Extra geld voor Ontwikkelagenda Groen Onderwijs

Innovatie is een belangrijke pijler in de begroting van het ministerie van LNV zoals die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd werd. In 2019 is € 90,8 miljoen gereserveerd voor kennisontwikkeling en agrarische innovatie. Aan de Ontwikkelagenda Groen onderwijs...

Lees meer >
AOC Raad 19 september 2018 Subsidieregeling sterk techniekonderwijs gepubliceerd

Subsidieregeling sterk techniekonderwijs gepubliceerd

Deze week is de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 gepubliceerd. Daarin staan de kaders voor de regionale planvorming van Sterk Techniekonderwijs. Om aanspraak te maken op de subsidie is het voor de groene vmbo en mbo scholen van belang va...

Lees meer >

 

Ga naar het nieuwsarchief