NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
AOC Raad 14 november 2017 Scalda neemt Zeeuwse mbo-groen opleidingen over van Edudelta

Scalda neemt Zeeuwse mbo-groen opleidingen over van Edudelta

Scalda en de Edudelta Onderwijsgroep hebben de intentie ondertekend, dat Scalda per 1 augustus 2018 de realisatie van het ‘groene’ mbo-onderwijs in Zeeland (Goes) overneemt. Eerder werd al duidelijk dat de onderwijsactiviteiten (vmbo & mbo) van de vestigi...

Lees meer >
Boerderij.nl 03 november 2017 Hoe het groene onderwijs toch (nog) onder landbouw valt

Hoe het groene onderwijs toch (nog) onder landbouw valt

De vier coalitiepartijen hebben besloten het groene onderwijs los te weken van het oude ministerie van Economische Zaken en onder te brengen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar als het gaat over de precieze uitwerking daarvan, is...

Lees meer >
MBO-Today 30 oktober 2017 Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW

Groen onderwijs volledig naar ministerie van OCW

Volgens het Regeerakkoord wordt het groene onderwijs overgeheveld van het ministerie van Landbouw naar dat van Onderwijs. Beide vormen van onderwijs worden voortaan gelijk bekostigd. Per saldo heeft dat een klein negatief effect op het ‘reguliere’ onderwi...

Lees meer >
AOC Raad 10 oktober 2017 Regeerakkoord positief voor groen onderwijs

Regeerakkoord positief voor groen onderwijs

De AOC’s zijn blij met de heldere uitspraken in het regeerakkoord over de toekomst van het groen onderwijs. Het gelijktrekken van de bekostiging ten opzichte van het overig onderwijs stemt de scholen positief. De overgang van het beleidsterrein groen onde...

Lees meer >
NU.nl 29 september 2017 Zorgen bij CDA over groen onderwijs in Zeeland

Zorgen bij CDA over groen onderwijs in Zeeland

Het CDA in Zeeland wil dat er gesprekken komen over de toekomst van het groene onderwijs in Zeeland. De partij heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de mededeling van de Edudelta Onderwijsgroep dat deze niet zelf...

Lees meer >
LTO Nederland 20 september 2017 LTO Nederland over Rijksbegroting: helaas wordt het verschil in bekostiging met niet-groen onderwijs niet opgelost.

LTO Nederland over Rijksbegroting: helaas wordt het verschil in bekostiging met niet-groen onderwijs niet opgelost.

LTO kritisch over de gisteren gepresenteerde Rijksbegroting 2018. In de begroting van Economische Zaken is wel geld (6,2 miljoen euro) vrij gemaakt om de kosten voor het groeiend aantal studenten in het hoger agrarisch onderwijs en de universiteit te comp...

Lees meer >
AOC Raad 13 september 2017 Groen onderwijs sterker en meer relevant dan ooit

Groen onderwijs sterker en meer relevant dan ooit

Rien van Tilburg is sinds 1 juli voorzitter van de AOC Raad. Bij de start van het nieuwe schooljaar geeft hij zijn visie op de toekomst van AOC’s en groen onderwijs en de mogelijke overstap naar OCW: “Ik verwacht dat het aantal AOC’s de komende jaren teru...

Lees meer >
AOC Raad 06 september 2017 AOC's krijgen geen gelijk van rechter

AOC's krijgen geen gelijk van rechter

De rechtbank heeft de beroepen van de AOC's inzake de bekostiging van het mbo-groen ongegrond verklaard. Er wordt erkend dat er sprake is van onderbekostiging van AOC’s ten opzichte van ROC’s, maar de rechter kan de bezuiniging niet repareren. Toekenning ...

Lees meer >

 

Ga naar het nieuwsarchief