NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
AOC Raad 12 juni 2018 Mogelijkheden voor groen onderwijs in regioplannen technisch vmbo

Mogelijkheden voor groen onderwijs in regioplannen technisch vmbo

De komende jaren komt er veel geld beschikbaar voor het stimuleren van techniekonderwijs in de regio. Al komend schooljaar ontvangen vmbo-scholen met de profielen BWI, PIE en M&T een bedrag per leerling om hun inventaris op orde te brengen, extra mensen a...

Lees meer >
VO-Raad 21 april 2018 VO-raad: behoud van toekomstigbestendig groen onderwijs in de regio’s belangrijk

VO-raad: behoud van toekomstigbestendig groen onderwijs in de regio’s belangrijk

De inspectie concludeert dat de huidige situatie voor agrarische opleidingscentra (aoc) niet ongewijzigd zal kunnen blijven bestaan zonder grote gevolgen voor het onderwijsaanbod, de onderwijskwaliteit en de financiële positie. Dit staat in het rapport 'F...

Lees meer >
MBO Raad 18 april 2018 MBO Raad: inspectierapport groen onderwijs bevestigt noodzaak afspraken bestuursakkoord

MBO Raad: inspectierapport groen onderwijs bevestigt noodzaak afspraken bestuursakkoord

De MBO Raad beschouwt het rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat het ministerie van OCW vandaag aan de Kamer aanbood als een bevestiging van noodzaak van de afspraken die de vereniging met de minister namens het kabinet heeft vastgelegd in het bes...

Lees meer >

 

Ga naar het nieuwsarchief