NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
Terra 10 juli 2017

Terra tekent intentieovereenkomst nieuwbouw in creatief mensenpark

Terra tekent intentieovereenkomst nieuwbouw in creatief mensenpark

De gemeente Emmen en Terra Emmen hebben op 6 juli een intentie-overeenkomst gesloten om de mogelijkheden voor de vestiging van Terra in het mensenpark verder te onderzoeken. Wethouder Jisse Otter: “Het afgelopen half jaar hebben we verkend of een vestiging van Terra past bij het concept voor het creatief mensenpark en of Terra hier een wezenlijke bijdrage aan kan leveren. Uit de gesprekken blijkt dat er raakvlakken en kansen zijn. Dit willen we verder gaan uitwerken.”

De verwachting is dat beide partijen elkaar op allerlei terreinen kunnen versterken. Jisse Otter: “Zo kan Terra de regie nemen in het beheer en onderhoud van het park. Andere partijen kunnen weer een deel van de onderwijsruimten gebruiken. We verwachten dat Terra het park sfeer, kleur en reuring geeft met activiteiten. Een en ander moet natuurlijk nog wel verder worden uitgewerkt.”

Unieke kans
“Voor Terra biedt een vestiging in het mensenpark een unieke kans om onze visie op onderwijs ook hier in praktijk te brengen”, vindt bestuurder Ton Wennink. “Onze leerlingen en studenten leren niet alleen meer in een schoolgebouw met lokalen. Ze werken aan echte opdrachten, samen met bedrijven, instellingen en collega-scholen. In het mensenpark komen onderwijs en innovatie, de bewoners van Emmen en omgeving, kunstenaars, ondernemers en overheid samen. Daarom is het creatief mensenpark voor Terra de ideale leeromgeving.”

Vervolgstappen
De intentiefase duurt tot eind 2017. In deze periode worden de kansen en voordelen verder uitgewerkt. Ook wordt gekeken naar de ruimtelijke en bouwkundige gevolgen met het kwaliteitsboek mensenpark als leidraad.
In september wordt het plan in de gemeenteraad besproken. Eind 2017 moet duidelijk zijn of de vestiging van Terra in het mensenpark kans van slagen heeft. 
 


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws