NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
AOC Raad 10 oktober 2017

Regeerakkoord positief voor groen onderwijs

Regeerakkoord positief voor groen onderwijs

De AOC’s zijn blij met de heldere uitspraken in het regeerakkoord over de toekomst van het groen onderwijs. Het gelijktrekken van de bekostiging ten opzichte van het overig onderwijs stemt de scholen positief. De overgang van het beleidsterrein groen onderwijs naar het ministerie van OCW is een logische stap.

Rien van Tilburg (voorzitter AOC Raad): “We verheugen ons op de samenwerking met OCW en een nieuwe vak-departementale relatie met het Ministerie van EZ. De groene sector innoveert snel en is relevanter dan ooit. De ontwikkeling van jongeren tot vakmensen voor deze sector staat bij ons voorop. Bij het opleiden van mensen met hart voor de groene sector, werken we nauw samen met het bedrijfsleven: landelijk en in de regio. De samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven is goed geborgd in de gezamenlijke Ontwikkelagenda. Hiermee kunnen we verder.” 


Meer nieuws