NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
Bionext 15 juni 2017

Keuzedeel Biologisch ondernemen aangemeld bij SBB

Keuzedeel Biologisch ondernemen aangemeld bij SBB

Bionext heeft, samen met de AOC Terra, Nordwin en Clusius college, het keuzedeel Biologisch ondernemen aangemeld bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs – Bedrijfsleven SBB. Door deze aanmelding start de procedure die moet leiden tot vaststelling van dit keuzedeel. De verwachting is dat het keuzedeel zal worden vastgesteld in december 2017. Na vaststelling mag het door alle AOC worden aangeboden.

Door het kiezen van dit keuzedeel krijgen deelnemers van de groene agrarische opleidingen (Teelt, Veehouderij, Agrarisch loonwerk, niveau 3 en 4) straks de gelegenheid zich te specialiseren op beroepsuitoefening binnen de biologische landbouw. Het keuzedeel is ontwikkeld voor deelnemers die serieuze belangstelling hebben voor de biologische landbouw en die zich kunnen en willen doorontwikkelen naar zelfstandige beroepsbeoefening (waaronder bedrijfsopvolgers) in die sector.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws