NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
ScienceGuide 13 februari 2018

Groen mbo-onderwijs ontzien bij ‘doelmatigheidskorting’

Groen mbo-onderwijs ontzien bij ‘doelmatigheidskorting’

Er gaat aankomend jaar €11 miljoen worden geïnvesteerd om groene AOC’s te ontzien bij de transitie van hun onderkomen bij Economische Zaken naar het ministerie OCW. Dat staat in het bestuursakkoord dat OCW en de mbo-raad afgelopen week sloten.

In het regeerakkoord gaven de coalitiepartijen tevens te kennen dat het Groene onderwijs voortaan onderdeel zou worden van OCW. Recent bleek dat dit nog tot januari 2019 op zich zou laten wachten. Dit betekent dat het verschil in bekostiging, dat sectorbreed neerkomt op tientallen miljoenen per jaar, nog een jaar langer voortduurt.

De door Rutte II ingevoerde ‘taakstelling Groen’ wordt door het huidige kabinet teruggedraaid, maar ook hierop zal de sector nog even moeten wachten: “Hierover vindt nog nadere besluitvorming plaats.” Zo valt te lezen in het onlangs gepresenteerde bestuursakkoord met het mbo. Dit betekent dat het groene mbo in 2018 nog op achterstand staan ten opzichte van andere mbo-scholen.

Om een deel van de bovengenoemde zorgen weg te nemen komt OCW de AOC's  nu tegemoet met een eenmalige handreiking: “[…] onder de voorwaarde van totstandkoming van de hiervoor genoemde afspraken [wordt] een eenmalige verschuiving van € 11 mln. in de begroting opgenomen, die bedoeld is om het tegengaan van deze effecten in 2018 te ondersteunen.” Hierbij wordt het afschaffen van de ‘taakstelling Groen’ de facto naar voren gehaald.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws