NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
MBO-Today 19 oktober 2017

Groen licht voor fusie AOC Oost en Groene Welle

Groen licht voor fusie AOC Oost en Groene Welle

AOC Oost en de Groene Welle vormen vanaf komend jaar één school. Door de fusie hopen de groene scholen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Minister Kamp stemt in met de fusie. Volgens een zeer recent advies van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo staat niets de voorgenomen fusie in de weg. Volgens de commissie kiezen de beide scholen voor kwaliteitsverbetering door middel van schaalvergroting en specialisatie in het groen beroepsonderwijs.

Voor de commissie is van belang dat door de fusie een logisch, aaneengesloten verzorgingsgebied ontstaat: de provincie Overijssel en de Gelderse regio’s Achterhoek en Stedendriehoek. Met de fusie kunnen de scholen de effecten van de verwachte krimp opvangen en tegelijkertijd een gevarieerd aanbod van opleidingen in stand houden.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws