NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
GFactueel.nl 20 oktober 2017

Groei aantal vacatures in agri- en foodsector

Groei aantal vacatures in agri- en foodsector

Het aantal vacatures in de agri- en foodsector neemt toe. Dat is aantrekkelijk voor pas afgestudeerden. Zeker als je ook de nodige kennis over automatisering en dataverwerking meeneemt. Tegelijkertijd is het voor werkgevers een probleem om voldoende en gekwalificeerde kandidaten te vinden. De Nederlandse land- en tuinbouw staat hoog aangeschreven. Met een agrarische export van maar liefst € 85 miljard behoort ons land tot de wereldspelers in de agri- en foodsector.

Sinds de eeuwwisseling nam het aantal studenten in de groene sector toe. Maar de aantallen verschillen wel per niveau. Met name in het wetenschappelijk onderwijs (wo) is een grote groei te zien. Het aantal leerlingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) van het groene onderwijs groeit ook, maar minder hard. Daarentegen is de laatste jaren in het middelbare beroepsonderwijs (mbo) sprake van een daling van het studentenaantal, vooral in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws