NETWERKORGANISATIE VAN AOC’S EN VBG
Naar groenonderwijs.nl
AOC Oost 29 november 2017

Docenten AOC Oost op studiereis in Finland Hämeenlinna

Docenten van AOC Oost op studiereis naar Finland Hämeenlinna om daar het EAPRIL onderwijscongres 2017 bij te wonen. Op dinsdag 28 november 2017 bezochten vier collega’s van de AOC Oost locatie in Almelo en acht collega’s van locatie Twello een aantal Finse scholen. Het bezoek bracht mooie inzichten.

Docent Judith Wolf: "Een overeenkomst binnen alle vormen van onderwijs in Finland is het projectmatige aanbod van het onderwijsprogramma. Projecten zijn een verbindende factor binnen verschillende vakken en onderwerpen. Mooi is de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij deze projecten. Doordat leerlingen projectmatig werken ontstaat ‘ learning by doing’. Leerlingen worden al op jonge leeftijd uitgedaagd om na te denken over echte probleemstellingen en zo zelf de regie te nemen over het leren.
 
Een verschil met Nederland is dat Finse docenten allemaal universitair opgeleid zijn. Finse docenten hebben meer eigenaarschap binnen het onderwijs. De doelen staan vast, maar zij staan veel meer aan het roer, zij bepalen hoe ze hun onderwijs inrichten. Het beroep van docent heeft in Finland duidelijk meer aanzien dan in Nederland.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws